Kontakt a zákaznícky servis

Prebehol nákup podľa vašich predstáv? Ste spokojní s našimi službami? Chcete nám poďakovať alebo naopak? Vyskytol sa nejaký  problém s objednávkou? Neviete, kde je zásielka s objednaným tovarom? Vo všetkých prípadoch  sme vám vďační za spätnú väzbu, ktorú nám poskytujete a ktorá nám pomáha zlepšovať naše služby. Kontaktovať nás môžete najlepšie e-mailom alebo telefonicky (pozri nižšie). Vašim podnetom sa budeme venovať.

Zákaznícky servis je služba pre všetkých zákazníkov e-shopu prevadzkovaného na domenách www.neverna.eu a www.nevernabooks.sk (registrovaných aj neregistrovaných).
Vaše žiadosti vybavíme v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 16.30 hod.

Kontakty pre získanie informácií o stave vašej objednávky, v prípade reklamácií, či iných náležitosti:

Email: knihaneverna@gmail.com

Tel.č.: 0940 245 687

Korešpondenčná adresa: LK Magazine Group,s.r.o., Palisády 729/36, 811 06 Bratislava 

Prevádzkovateľ:

LK Magazine group ,s.r.o. 

Doľany 249

900 88 Doľany

IČO: 47425920

DIČ: 2023876459

zapísaná na OS Bratislava I., odd. Sro, vl. č. 92239/B 

Zodpovedná osoba: Mgr. Jana Križanová

E-mail: knihaneverna@gmail.com

Mobil: 0940 245 687

Orgánom dozoru je:

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj 
Prievozská 32, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava 27   
Odbor výkonu dozoru 
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04 
fax č. 02/58 27 21 70